อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมและผู้แทนกลุ่มงานจริยธรรม ผู้แทนสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวม 3 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลข้าราชการ พนักงานของรัฐ เพื่อปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566

นายกริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม รักษาราชการแทน อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมายให้นายสุรินทร์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมและผู้แทนกลุ่มงานจริยธรรม ผู้แทนสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ รวม 3 ราย เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลข้าราชการ พนักงานของรัฐ เพื่อปักหมุดแผนที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต ร่วมกับสำนักงาน...

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 . โรงแรมดิ เอเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

ซึ่งในช่วงเช้า มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “4 ปีหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริตจากภาคประชาชนสู่การแก้ไขด้วยกลไกภาครัฐโดยรศ.ดร. มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ...

และเสวนาความเสี่ยงการทุจริตเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ การจัดซื้อจัดจ้างและโครงการระดับพื้นที่สู่การใช้ประโยชน์หมุดความเสี่ยงในการบูรณาการด้านป้องกันการทุจริตโดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

 

และในช่วงบ่ายได้มีการแบ่งกลุ่มร่วมกันหาแนวทางแก้ไข และป้องกันการทุจริต ในระดับหน่วยงานภาครัฐ ตลอดถึงภารกิจการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมและปลุกจิตสำนึกในการต้านทุจริตให้แก่ข้าราชการ พนักงานของรัฐในทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลประเด็นการทุจริตสำหรับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่:07 สิงหาคม 2566

เข้าชม:252

ข้อมูลโดย: adminmdethic

แกลเลอรี่